1, giới tính của bạn là gì

Nam

Nữ

2, Bạn bị lâu chưa

dưới 1 năm

trên 1 năm

2, Bao nhiêu tuổi

20-30

30-40